Корзина
96 отзывов
Надежный продавец Prom.ua
Вызов Сантехника ДнепрЗаказать
ЛАН ТЕРМ тепловые и водопроводные решения
График работы
 • Понедельник
  09:0018:00
 • Вторник
  09:0018:00
 • Среда
  09:0018:00
 • Четверг
  09:0018:00
 • Пятница
  09:0018:00
 • Суббота
  Выходной
 • Воскресенье
  Выходной
Контакты
+380986495000
Магазин
+380980195050
Монтажный отдел
Лан Терм
УкраинаДнепропетровская областьДнепрпроспект Мануйловский, 65
lantherm.dp.ualantherm@ukr.net0986495000
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или физического лица-предпринимателя.
+380986495000
+380980195050

ККД понад 100% – чому так буває? Жодних секретів

ККД понад 100% – чому так буває? Жодних секретів

Тут немає ніякої помилки, це дійсно так. Коефіцієнт корисної дії (ККД) конденсаційних котлів фірми Viessmann сягає 109%.

Секрет конденсації
Всім відомо, що вода існує в трьох
агрегатних станах – газоподібний стан
(водяна пара), рідина та лід. Ми можемо
нагріти воду до температури кипіння,
значення якої залежить від тиску
(відрізок АВ на рис. 1). На при к лад, для
ат мо сфер но го ти с ку ця тем пе ра ту ра
скла дає 100 оС. А що ж відбу вається
далі? При по даль шо му нагріві во да по чи -
нає википа ти, але її тем пе ра ту ра за ли -
шається не змі нною (відрізок ВС на рис. 1). 
Це пояснюється тим, що вся енергія,
використана при подальшому нагріві,
витрачається на зміну агрегатного стану
води, тобто на перетворення води на
пару. В результаті ми отримаємо суху
насичену пару. 
А що відбудеться з водяною парою,
якщо її остуджувати? Цей процес –
зворотний нагріву, тому фазовий перехід
для води буде мати зворотний характер.
Водяна пара почне пере творюватися на
рідину, але цього разу вже не
поглинаючи, а віддаючи теплоту, яка
була витрачена на пароутворення
(відрізок СВ на рис. 1). Цього тепла не так
вже й мало. Уявіть, скільки тепла
потрібно підвести, щоб википів,
наприклад, 1 л води... Процес
перетворення водяної пари на рідину
називається кон ден са ція, а температура,
за якої починається конденсація,
називається точкою роси.

Секрет ККД конденсаційного котла
Процес конденсації є основою при н ципу
роботи конденсаційного котла.
При згорянні природного газу 
в котлі утворюється водяна пара, 
яка входить до складу димових газів.

        CH4   +   2O2   =   CO2   +    2H2O  + Q

метан природный газ   кисень    двоокис вуглецю   водяна пара   теплота                                  

                                           

Саме ця водяна пара конденсується в
котлі при поступовому зниженні тем пе -
ра ту ри продуктів згоряння до тем пе ра -
тури, нижчої за точку роси (≈ 57 °С).
Завдяки цьому від би ра ється додаткове
тепло конденсації.
У теплотехніці існує поняття верхньої та
нижньої тепло тво рної спро мож но сті газу.
Їх по ка зники відрізняються між собою
саме на це значення додаткового тепла
конденсації. Історично склалося, що для
роз ра ху нку ККД котлоагрегата вико ри -
сто вується нижча теплотворна спро мо ж -
ність газу, яка не включає в себе
додаткове тепло конденсації. Чому?
Поява конденсату в котлах старої
конструкції призводила до їх руй нації
(через так звану низькотем пературну
корозію). Конденсація в старих сталевих
або чавунних котлах була шкідливою,

Втрати тепла                                            2%
Додаткове тепло конденсації                   11%
Максимальний ККД стандартного котла   98%

 Максимальний ККД конденсаційного котла 109%

тому додаткове те пло конденсації не
використовували.
За появи сучасних кон ден са цій них котлів
це тепло почали ви ко ри сто вувати, але
з’явилася проблема з розрахунком ККД.
Розраховуючи ККД конденсаційного
котла за ниж чою теплотворною
спроможністю, ми отримуємо показник,
вищий за 100% .

 

Предыдущие статьи